Әлмәтлеләргә үзмәшгульләр өчен яңа закон чыгарылу турында хәбәр итәләр

11 гыйнвар 2019 ел., җомга

2019 елның 1 гыйнварыннан Россиядә эксперимент башлана, аның кысаларында үзмәшгуль гражданнарның керемнәрен легальләштерү өчен салым системасына «һөнәри керемгә салым»дигән яңа махсус салым режимы кертелде.

Эксперимент 2019 елның 1 гыйнварыннан 2028 елның 31 декабренә кадәр 4 пилот төбәктә үткәреләчәк:

Мәскәү;
Мәскәү өлкәсе;
Калуга өлкәсе;
Татарстан Республикасы 


Яңа режим белән физик затлар, шул исәптән эшчәнлек алып бару урыны булып Россия Федерациясенең теләсә кайсы субъектыннан торучы, милекне кулланудан табыш алучы экспериментка кертелгән шәхси эшмәкәрләр, шулай ук эш бирүчеләре булмаган һәм хезмәт килешүләре буенча ялланган хезмәткәрләрне җәлеп итми торган эшчәнлектән файдалана алачаклар.

Хокуклы түгел кулланырга махсус салым режимы затлар, алар:

1) идентификацияләү чаралары белән мәҗбүри маркировкага тутырылырга тиешле товарлар һәм подакциз товарлар саталар;

2) шәхси, йорт ихтыяҗлары өчен кулланылган мөлкәтләрдән тыш, товарлар, яки мөлкәти хокуклардан файдалана;

3) файдалы казылма чыгару яки сату белән шөгыльләнә;

4) товар сатучы тарафыннан сатып алучылар (заказчылар) белән исәпләгәндә контроль-касса техникасын куллану шартларында товарлар китерү буенча хезмәтләр күрсәтүдән тыш, башка зат мәнфәгатьләрендә эшмәкәрлек эшчәнлеген йөкләмәләр, комиссия килешүләре яки агент килешүләре нигезендә гамәлгә ашыралар.

Бер үк вакытта «һөнәри керемгә салым» махсус салым режимын һәм салым салуның башка махсус режимнарын кулланырга (салым салуның гадиләштерелгән системасы, йөкләнгән керемгә бердәм салым, салым салуның патент системасы, бердәм авыл хуҗалыгы салымы) һәм эшмәкәрлек эшчәнлеген алып барырга ярамый, аның керемнәре физик затлар кеременә салым салына.

Яңа салым чоры дип календарь ае таныла.

Товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр, милек хокуклары) сатудан кергән керемнәр салым салу объекты дип таныла.

Салым ставкасы күләмендә каралган:

4% – физик затларга товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр, милек хокуклары) сатканда алынган керемнән;
6% - эшкуарлык эшчәнлеген алып барганда һәм юридик затларга куллану өчен индивидуаль эшкуарларга товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр, милек хокуклары) реализацияләүдән алынган керемнәрдән.
       Салым салу объектына түбәндәге керемнәр кертелми:

       1) хезмәт мөнәсәбәтләре кысаларында алына торган;

      2) күчемсез милекне, транспорт чараларын сатудан;

      3) күчемсез мөлкәткә милек хокукын (торак биналарны арендалаудан (наймнан) тыш) бирүдән);

      4) торак биналарны арендага (наемга) бирүдән тыш, дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр;

      5) шәхси, йорт ихтыяҗлары өчен салым түләүчеләр кулланган мөлкәтне сатудан;

      6) оешмаларның устав (склад) капиталында, кооперативларның пай фондларында һәм пай инвестиция фондларында паевлар, кыйммәтле кәгазьләр һәм җитештерү финанс инструментлары өлешен гамәлгә ашырудан;

     7) гади ширкәт килешүе (уртак эшчәнлек турында шартнамә) яки ышанычлы идарә килешүе кысаларында эшчәнлек алып барудан;

     8) күрсәтелгән физик затның эш бирүче яисә аның эш бирүче булып ике ел элек булган зат граждан-хокукый килешүләр буенча хезмәт күрсәтүләр (эшләр башкару) тарафыннан күрсәтелгән физик затлар тарафыннан хезмәт күрсәтүләрне (эшләр башкару) башкарудан (башкарудан) баш тарту;

     9) Россия Федерациясе Салым Кодексының 217 статьясындагы 70 пунктында күрсәтелгән эшчәнлектән (балаларны, авыруларны карап тору һәм карау буенча; репетиторлык буенча; торак урыннарны җыештыру, йорт хуҗалыгын алып бару буенча), әгәр әлеге эшчәнлек төрләрен гамәлгә ашыручы затлар Россия Федерациясе Салым кодексының 83.3 статьясы нигезендә салым органында исәпкә алынган хәбәрнамә нигезендә исәпкә алынган булса;

    10) таләпләрнең хокукларыннан юл кую (тоташу) ;

    11) табигый формада;

    12) Арбитраж идарәдән, медиатор эшчәнлегеннән, бәяләү эшчәнлегеннән, шәхси практика белән шөгыльләнүче нотариус эшчәнлегеннән, адвокатлар эшчәнлегеннән.

Яңа махсус салым режимын кулланырга мөмкин булган керемнең иң чик күләме елына 2,4 млн сумнан артмый. Әгәр еллык керем лимиттан артып китсә, профессиональ керемгә салым куллану хокукы югала.

Эксперимент үткәрү дәвамында салым ставкасы артмаячак, ә керемнең иң чик күләме кимемәячәк.

Физик затларны һәм шәхси эшмәкәрләрне һөнәри керемгә салым түләүчеләр сыйфатында теркәү бер көн эчендә салым органына "Минем салым" мобиль кушымтасы аша компьютер җайланмасына (мобиль телефон, смартфон яки компьютер, планшет компьютерын да кертеп) урнаштырылган "Интернет"челтәренә тоташтырылган салым түләүченең түләүсез салым органына визитыннан башка уздырылачак.

Теркәлү өчен «минем салым» кушымтасы аша салым органына җибәрергә кирәк:

гариза;
паспорт күчермәсе;
фотосурәт.
Салым түләүченең шәхси кабинасына керү мөмкинлеге булган затларга теркәлү тагын да җиңелрәк булачак. Бу очракта гариза гына кирәк булачак.

"Минем салым" кушымтасыннан файдаланып, шулай ук гамәлгә ашырыла:

салым органына салым салу объекты булган товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр, мөлкәт) реализацияләүдән керемнәр алу белән бәйле башкарылган исәп-хисаплар турында белешмәләр тапшыру;
сатып алучыга чекны Формалаштыру һәм тапшыру (заказ бирүчегә);
салым органы тарафыннан түләнергә тиешле салым суммасы турында хәбәрнамә, шулай ук салым түләүченең салым түләү бурычы вакытында үтәлмәсә, салым түләү турында таләпләр тапшыру;
исәптән төшерү, салым түләүче буларак, һөнәри Керем.
Һөнәри керемгә салым суммасын исәпләү салым органнары тарафыннан «Минем салым " мобиль кушымтасына кертелгән мәгълүматлар нигезендә башкарылачак. Шул ук вакытта салым тотып калынган акча каралган, алар салым ставкасына бәйле. Әгәр керем 4% ставка буенча түләнә икән, керем 1% тәшкил итәчәк. Әгәр ставкасы кулланыла 6% булса, вычет – 2% Керем. Әмма ике очракта да исәп 10 мең сумнан артык була алмый.

Салым органы салым түләүчегә айның 12 числосыннан да соңга калмыйча хәбәр итә, ә салым түләүче тарафыннан салым түләү үткән салым чорыннан соң килүче айның 25 числосыннан да соңга калмыйча башкарылырга тиеш.

Шулай ук салым түләүченең электрон мәйданчык операторы яки кредит оешмасы аша салым органы белән хезмәттәшлеге дә каралган.

Бюджетка кертелгәннән соң салым Федераль казначылык органнары тарафыннан Россия Федерациясе субъектлары бюджетларына һәм Федераль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджетына билгеләнгән нормативлар буенча бүленәчәк.

Бернинди хисап та кысаларында Яңа спецрежима тапшырырга кирәк түгел.

Яңа режимны кулланучы салым түләүчеләр һөнәри керемгә салым салу объекты булып торган керемгә карата физик затлар кеременә салым түләүдән азат ителә. Шәхси эшмәкәрләр өстәмә кыйммәткә салым түләүчеләр, иминият взносларын түләүчеләр булып саналмый. Әмма профессиональ керемгә салым түләүчеләргә мәҗбүри пенсия иминиятенә иминият взносларын ирекле рәвештә түләү хокукы бирелде.

Контроль-касса техникасын «профессиональ керемгә салым» махсус салым режимын түләүчеләр тарафыннан кулланмау хокукы билгеләнә.

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International