Конкурс сайлап алуы

Татарстан Республикасында яңа коронавирус инфекциясен таралуны булдырмау максатларында чикләү чаралары кертелүгә бәйле рәвештә, шәһәр һәм шәһәр яны муниципаль маршрутларында автомобиль һәм шәһәр җир өсте электр транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруны даими рәвештә гамәлгә ашыручы юридик затларның һәм (яисә) индивидуаль эшкуарларның алынмаган керемнәрен каплауга 2022 елда Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан субсидияләр бирү тәртибенә 2 нче номерлы кушымтасы

2022 елда Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан шәһәр һәм шәһәр яны маршрутларында муниципаль маршрутлар буенча автомобиль һәм шәһәр җир өсте электр транспортында пассажирлар һәм багажны даими йөртүне гамәлгә ашыручы юридик затларның һәм (яисә) индивидуаль эшкуарларның шәһәр һәм шәһәр яны маршрутлары буенча яңа вакцинация узуны раслаучы персональ QR-кодларның пассажирларда булу-булмавын яисә соңгы алты ай дәвамында әлеге авыруны кичерү фактын, вакцинация медицина яктан зарарлы булуын раслый торган актив шәхси QR кодларны тикшерүче хезмәткәрләргә хезмәт хакы түләү буенча чыгымнарын каплауга субсидияләр бирү тәртибенә 2 нче кушымта

2022 елда Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан шәһәр һәм шәһәр яны маршрутларында муниципаль маршрутлар буенча автомобиль һәм шәһәр җир өсте электр транспортында пассажирлар һәм багажны даими йөртүне гамәлгә ашыручы юридик затларның һәм (яисә) индивидуаль эшкуарларның шәһәр һәм шәһәр яны маршрутлары буенча яңа вакцинация узуны раслаучы персональ QR-кодларның пассажирларда булу-булмавын яисә соңгы алты ай дәвамында әлеге авыруны кичерү фактын, вакцинация медицина яктан зарарлы булуын раслый торган актив шәхси QR кодларны тикшерүче хезмәткәрләргә хезмәт хакы түләү буенча чыгымнарын каплауга субсидияләр алу хокукына сайлап алу үткәрү турында игълан

2022 елда Татарстан Республикасы Әлмәт муниципаль районы бюджетыннан Татарстан Республикасында  яңа коронавирус инфекциясен таратуны кисәтү максатыннан шәһәр һәм шәһәр яны маршрутларында муниципаль маршрутлар буенча автомобиль һәм шәһәр җир өсте электр транспортында пассажирлар һәм багаж алып баруны гамәлгә ашыручы юридик затларның һәм (яисә) индивидуаль эшкуарларның алынмаган керемнәрен каплау өчен субсидияләр алу хокукына сайлап алу турында игълан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңгы яңарту: 2023 елның 15 феврале, 09:38

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International