Кадрлар һәм бүләкләү бүлеге турында Положение

Төп вазифалар.

• Башкарма комитетны, үз карамагындагы учреждениеләрдә кадрлар сайлауны һәм урнаштыруны гамәлгә ашыра, аларның белемнәрен һәм квалификацияләрен күтәрүне оештыра;
• муниципаль хезмәткә урнашуга, аны үтүгә, хезмәт килешүен төзүгә, муниципаль хезмәт вазыйфасына билгеләнүгә, муниципаль хезмәткәренең муниципаль хезмәтеннән азат ителүенә, аның пенсиягә чыгуына кагылышлы локаль норматив актлар проектларын әзерләү эшен башкара;
• Башкарма комитетның һәм аның структур бүлекчәләрендә вазыйфаларын биләп тору өчен кадрлар резервын булдыра;
• муниципаль хезмәтенең вакантлы вазыйфаларын биләп торуга конкурслар үткәрүне оештыра һәм тәэмин итә;
• Муниципаль хезмәткәрләренә аттестация үткәрүне оештыра һәм тәэмин итә;
• Муниципаль хезмәткәрләре реестрларын әзерләүне, аларга үзгәрешләр кертүне гамәлгә ашыра;
• муниципаль хезмәткәренә муниципаль хезмәтенең беренче һәм чираттагы класслы чиннарын бирү турында мәсьәләне хәл иткәндә, квалификация имтиханын үткәрүне оештыра һәм тәэмин итә;
• вазыйфаи окладка тиешле еллар эшләгән өчен айлык өстәмә түләү билгеләгәндә муниципаль хезмәте стажын исәпләп чыгару өчен материаллар әзерләүне гамәлгә ашыра;
• муниципаль хезмәткәрләренең һөнәри әзерлек дәрәҗәсен анализлый, кадрларга яңа белем бирү, аларның квалификациясен күтәрү, кадрларның стажировка үтү эшен оештыра;
• кадрларның исәбен алып баруны оештыра, кадрлар составы һәм хәрәкәте турында мәгълүматлар туплый һәм анализлый;
• Башкарма комитетта һәм аның структур бүлекчәләрендә хезмәт дисциплинасы торышына һәм хезмәткәрләр тарафыннан эчке тәртип кагыйдәләренең үтәлешенә контрольне гамәлгә ашыра;
• Бакарма комитет хезмәткәрләрен дәүләт һәм башка төр бүләкләр белән бүләкләү буенча бүләкләү документларын әзерләү һәм югарыдагы тиешле органнарга бирүне гамәлгә ашыра;
• мәнфәгатьләр каршылыгын җайга салу комиссияләре эшчәнлеген тәэмин итә;
• муниципаль хезмәтенә кергәндә граждан тарафыннан тапшырыла торган персональ мәгълүматларның һәм бүтән белешмәләрнең дөреслеген тикшерүне оештыра;
• Башкарма комитет хезмәткәрләренең шәхсән эш кагәзләрен туплауны (Личное дело) алып бара. Хезмәт кенәгәләрен саклый һәм кире бирә;
• хезмәткәрләрнең персональ исәбен, пенсия иминияте буенча документлар әзерләүне һәм СЗВ-Кны алып бара;
• мәҗбүри медицина иминияте буенча үзара мөнәсәбәтләрне координацияләүне гамәлгә ашыра;
• хезмәт таныклыкларын рәсмиләштерүне һәм бирүне оештыра;
• эштән киткән хезмәткәрләрнең шәхси делоларын архивка бирү өчен әзерләүне гамәлгә ашыра;
• Аппарат җитәкчәсенә бүлек эшчәнлегенең төп күрсәткечләрен формалаштыра һәм бирә;
• вуз студентларының, техникум һәм һөнәри техник училищелар укучыларының производство практикасын оештыру һәм җитәкләү эшен координацияли;
• дәүләт хезмәткәрләренең керемнәре, мөлкәтләре һәм мөлкәткә кагылышлы йөкләмәләре турында, шулай ук гамәлдәге законнарда билгеләнгән чикләүләрне үтәүләре турында мәгълүматларны тикшерүне гамәлгә ашыра;
• хезмәт урынында тикшерүләр үткәрүне оештыра;
• мобилизацион эш һәм хезмәтне саклау буенча чаралар башкаруны оештыра;
• хәрби исәп алып баруны оештыра;
• муниципаль хезмәте мәсьәләләре буенча, коррупциягә каршы көршү буенча муниципаль хезмәткәрләренә консультацияләр бирә;
• гражданнарны эшкә кабул итү, эштән азат итү, күчү мәсьәләләре, бүлек эшчәнлегенә кагылышлы башка мәсьәләләр буенча кабул итә.

Соңгы яңарту: 14 ноябрь 2013, 10:55

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования