Норматив-хокукый актлар

02.03.2007 елда расланган "Россия Федерациясендә муниципаль хезмәт турында" федераль закон № 25-ФЗ  КАРАРГА >>>>
23.08.2010 елда расланган "2010-2013 елларга Татарстан Республикасында муниципаль хезмәте һәм Татарстан Республикасының дәүләт граждан хезмәте үсеше программасын раслау турында" Татарстан Республикасы Президенты Указы № УП-552 КАРАРГА >>>>  КУШЫМТА>>>>
2016 елда керемнәр һәм чыгымнар турында белешмәләрне тутыру буенча методик киңәшләр КАРАРГА >>>>
Керемнәр һәм чыгымнар турында белешмәләрне тутыру буенча методик киңәшләр  КАРАРГА >>>>

Татарстан Республикасының "Муниципаль хезмәт турында" Кодексы КАРАРГА >>>>>

Решение Совета Альметьевского муниципального района РТ № 238 от 11 мая 2018 года "О внесении изменений в решение Совета Альметьевского муниципального района РТ № 145 от 28 декабря 2016 года "О Положении о муниципальной службе в Альметьевском муниципальном районе РТ" СМОТРЕТЬ >>>>
Решение Альметьевского городского Совета РТ № 114 от 11 мая 2018 года "О внесении изменений в решение Альметьевского городского Совета Альметьевского муниципального района РТ № 60 от 28 декабря 2016 года "О Положении о муниципальной службе в городе Альметьевске Альметьевского муниципального района РТ" СМОТРЕТЬ >>>>
2016 елның 28 декабрендә расланган "ТР Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәткә кагылышлы кагыйдәләр турында" Әлмәт муниципаль районы Советының №145 карарына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 31 маенда расланган Әлмәт муниципаль районы Советының карары №184 КАРАРГА >>>>
2016 елның 28 декабрендә расланган "ТР Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәткә кагылышлы кагыйдәләр турында" Әлмәт муниципаль районы Советының №145 карарына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 5 маенда расланган Әлмәт муниципаль районы Советының карары №178 КАРАРГА >>>>
2016 елның 28 декабрендә расланган "ТР Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәткә кагылышлы кагыйдәләр турында"Әлмәт муниципаль районы Советының №145 карарына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 30 мартында расланган Әлмәт муниципаль районы Советының карары №166 КАРАРГА >>>>
ТР Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт турында кушымта КАРАРГА >>>>
2016 елның 28 декабрендә расланган "ТР Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәткә кагылышлы кагыйдәләр турында"Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Советының №60 карарына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 31 маенда расланган Әлмәт шәһәре Советының карары №83  КАРАРГА >>>>
2016 елның 28 декабрендә расланган "ТР Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәткә кагылышлы кагыйдәләр турында"Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Советының №60 карарына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 5 маенда расланган Әлмәт шәһәре Советының карары №78 КАРАРГА >>>>
2016 елның 28 декабрендә расланган "ТР Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәткә кагылышлы кагыйдәләр турында"Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Советының №60 карарына үзгәрешләр кертү турында" 2017 елның 30 мартында расланган Әлмәт шәһәре Советының карары №74 КАРАРГА >>>>
ТР Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәрендә муниципаль хезмәт турында кушымта КАРАРГА >>>>

Постановление об утверждении муниципальной Программы развития муниципальной службы в Альметьевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2019 годы СМОТРЕТЬ >>>>
2014 елның 24 мартында расланган "2014-2016 елларга Татарстан Республикасының Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт үсеше программасын раслау турында" ТР Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты карары №148  КАРАРГА >>>>

2011 елның 11 апрелендә расланган "2011-2013 елларга Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт үсеше программасы турында" ӘМР башкарма комитеты карары №1418 
КАРАРГА >>>>

2008 елның 24 декабрендә расланган "ТР Әлмәт муниципаль районында муниципаль хезмәт вазыйфалары реестры турында" ТР Әлмәт муниципаль районы Советы карары №297 КАРАРГА >>>>
2009 елның 21 маенда расланган "ТР Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре муниципаль хезмәт вазыйфалары реестры турында" ТР Әлмәт муниципаль районы Әлмәт шәһәре Советы карары №76  КАРАРГА >>>>
2009 елның 17 ноябрендә расланган "ТР Әлмәт муниципаль районы Советындагы муниципаль хезмәткәрләр реестрын алып бару турында" Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары № 12 КАРАРГА >>>>
2009 елның 17 ноябрендә расланган "ТР Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетындагы муниципаль хезмәткәрләр реестрын алып бару турында" Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты карары № 319 КАРАРГА >>>>
2009 елның 30 ноябрендә расланган ТР "Әлмәт шәһәре" МБ башкарма комитетындагы муниципаль хезмәткәрләр реестрын алып бару тәртибе турында" Әлмәт шәһәре башкарма комитеты карары № 84 КАРАРГА >>>>

Муниципаль хезмәткәрләр, муниципаль вазыйфаларны үтәүче кешеләрнең эш тәртибе таләпләрен үтәү һәм Әлмәт муниципаль районы җирле үзидарә органнарында конфликт мәнфәгатьләрен җайга салу буенча комиссия турында кагыйдәләрне раслау турында карар УКЫРГА >>>> КУШЫМТА № 1 КУШЫМТА № 2

"Вакантлы вазыйфаны үтәүгә конкурс игълан итү турында" ӘМР башкарма комитеты Постановления Исполнительного комитета АМР "О конкурсе на замещение вакантной должности" СКАЧАТЬ >>>>>

2009 елның 26 мартында расланган "Әлмәт муниципаль районында идарә итү кадрлары резервын булдыру һәм әзерләү буенча комиссия турында" Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары №81 КАРАРГА >>>>
2009 елның 26 мартында расланган "Әлмәт муниципаль районында идарә итү кадрлары резервын булдыру һәм әзерләү буенча комиссия турында" Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары №81 кушымта №1 КАРАРГА >>>>
2009 елның 26 мартында расланган "Әлмәт муниципаль районында идарә итү кадрлары резервын булдыру һәм әзерләү буенча комиссия турында" Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары №81 кушымта №2 КАРАРГА >>>>
2009 елның 26 мартында расланган "Әлмәт муниципаль районында идарә итү кадрлары резервын булдыру һәм әзерләү буенча комиссия турында" Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары №81 кушымта №3 КАРАРГА >>>>

2011 елның 01 апрелендә расланган "Әлмәт муниципаль районында идарә итү кадрлары резервын булдыру һәм әзерләү буенча комиссия турында" Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары №24 КАРАРГА >>>>

Муниципаль хезмәт вазыйфалары буенча идарә итү кадрлары резервына кертелү хокукына конкурс турында белдерү КАРАРГА >>>>
Муниципаль хезмәт вазыйфалары буенча идарә итү кадрлары резервына кертелү хокукына конкурс турында белдерүгә кушымта №1 КАРАРГА >>>>
Муниципаль хезмәт вазыйфалары буенча идарә итү кадрлары резервына кертелү хокукына конкурс турында белдерүгә кушымта №2 КАРАРГА >>>>
Муниципаль хезмәт вазыйфалары буенча идарә итү кадрлары резервына кертелү хокукына конкурс турында белдерүгә кушымта №3 КАРАРГА >>>>

Муниципаль хезмәт вазыйфалары буенча идарә итү кадрлары резервына кертелү хокукына конкурс турында белдерүгә кушымта №4 КАРАРГА >>>>


2006 елның 24 июлендә расланган "Аттестацияләү һәм квалификацион имтиханны уздыру буенча эшне оештыру турында" Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары №197 КАРАРГА >>>>
2011 елның 31 гыйнварында расланган "Аттестация комиссиясе составына үзгәрешләр кертү турында" Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары № 03 КАРАРГА >>>>
2006 елның 24 июлендә расланган "Аттестацияләү һәм квалификацион имтиханны уздыру буенча эшне оештыру турында" Әлмәт муниципаль районы башлыгының № 197 карарына үзгәрешләр кертү турында" 2011 елның 22 мартында расланган Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары № 35 КАРАРГА >>>>

2006 елның 22 февралендә расланган "Әлмәт муниципаль районы башлыгы, даими нигездә вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы җирле үзидарәгә сайланган вазыфаи затлар, муниципаль хезмәткәрләр, "Әлмәт муниципаль районы" МБ муниципаль учреждениелары хезмәткәрләренең хезмәте өчен түләү турында" Әлмәт муниципаль районы Советы карары № 66 КАРАРГА >>>>

2010 елның 01 мартында расланган Әлмәт муниципаль районындагы муниципаль хезмәт урыннарына дәгъвалаучы гражданнар һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан  керемнәр, милек һәм милеккә карата булган мәгълүматны бирү турында кагыйдәләрне раслау турында Татарстан Республикасының Әлмәт муниципаль районы Советы карары № 380 КАРАРГА >>>>
Кушымталар КАРАРГА >>>>

"Әлмәт муниципаль районы рәсми сайтында Татарстан Республикасының Әлмәт муниципаль районындагы муниципаль хезмәт урыннарына дәгъвалаучы гражданнар, муниципаль хезмәткәрләр һәм аларның гаилә әгъзаларының керемнәре, милке һәм милеккә карата булган йөкләмәләр турында мәгълүматны урнаштыру һәм шул мәгълүматны массакүләм мәгълүмат чараларына бирү тәртибе турында карарны раслау турында" Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары КАРАРГА >>>>
2011 елның 17 мартында расланган "Әлмәт муниципаль районындагы муниципаль хезмәт урыннарына дәгъвалаучы гражданнар һәм муниципаль хезмәткәрләр тарафыннан  керемнәр, милек һәм милеккә карата булган мәгълүматның дөреслеген һәм тулылыгын тикшерү, һәм муниципаль хезмәткәрләрнең эш тәртибенә булган таләпләрне үтәве буенча карарны раслау турындаӘлмәт муниципаль районы башлыгы карары №17 КАРАРГА >>>>

2012 елның 16 маенда "Кагыйдәләргә үзгәрешләр кертү турында..." ТР Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары № 92 КАРАРГА >>>>

Җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәткәрнең шәхси мәгълүматлары белән эшне оештыру һәм шул мәгълүматларны алып бару буенча карарны раслау турында Әлмәт муниципаль районы башлыгы карары КАРАРГА >>>>
Җирле үзидарә органнарында муниципаль хезмәткәрнең шәхси мәгълүматлары белән эшне оештыру һәм шул мәгълүматларны алып бару буенча карарга өстәмә КАРАРГА >>>>

Постановление главы Альметьевского муниципального района №11 от 11 февраля 2011 года "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Альметьевского муниципального района" КАРАРГА >>>>
Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Альметьевского муниципального района КАРАРГА >>>>
Постановление главы  муниципального образования "город Альметьевск" №03 от 17 февраля 2011 года "Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального образования "город Альметьевск" КАРАРГА >>>>
Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих муниципального образования "город Альметьевск" КАРАРГА >>>>

Постановление Главы Альметьевского муниципального района № 46 от 28 апреля 2011 года О внесении изменений в Постановление Главы Альметьевского муниципального района №07 от 22 января 2010 года УКЫРГА>>>>
 
Постановление Главы Альметьевского муниципального района №07 от 22 января 2010 года О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений  УКЫРГА>>>>

Постановление № 106 от 07.09.2011 года Об утверждении положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  и положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  УКЫРГА>>>>


Решение Совета Альметьевского муниципального района РТ от 10 августа 2016 г. N 82 "О системе наставничества и адаптации муниципальных служащих в органах местного самоуправления Альметьевского муниципального района Республики Татарстан" УКЫРГА>>>>


Решение Совета Альметьевского муниципального района РТ от 19 октября 2012 г. N 229 «Об учреждении юбилейного знака «60-летие города Альметьевска» КАРАРГА >>>>

Решение Совета Альметьевского муниципального района РТ от от 19 мая 2006 г. N 74 «О Благодарственном письме Совета, Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» КАРАРГА >>>>

Решение Совета Альметьевского муниципального района РТ от от 19 мая 2006 г. N 72 "О Почетном гражданине Альметьевского муниципального района Республики Татарстан" КАРАРГА >>>>

Решение Совета Альметьевского муниципального района РТ от 3 сентября 2010 г. N 426 «О награде Альметьевского муниципального района - Почетном знаке "За заслуги" КАРАРГА >>>>

Решение Совета Альметьевского муниципального района РТ от от 19 мая 2006 г. N 73 «О Почетной грамоте Совета, Исполнительного комитета Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» КАРАРГА >>>>


Методические рекомендации о порядке оформления и представления документов о награждении государственными наградами Российской Федерации КАРАРГА >>>>

Методические рекомендации о представлении к награждению государственными наградами КАРАРГА >>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соңгы яңарту: 28 июнь 2018, 10:34

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования